Caxigalines nella Reguera'l Campizu

29 luglio 2011

INICIATIVA BENCOMÚN


Dou traslado ao meu blog do contido da Carta de compromisos pola rexeneración democrática, dirixida aos partidos políticos de Galicia, redactada por Iniciativa BenComún, que eu fago extensiva a onde cumpra.

A Iniciativa BenComún, en representación dos seus 350 membros e facéndose eco das reivindicacións dunha boa parte da cidadanía galega, fai chegar ás forzas políticas galegas unha carta de compromisos coa intención de discutila conxuntamente e recabar o seu posicionamento sobre as medidas nela contidas. A seguir, faise un resumo dos principais contidos do documento de debate.

  1. Modificación do sistema electoral e impulso da transparencia pública e da participación cidadá, aumentando a proporcionalidade, redefinindo as circunscricións electorais, e implantando –ou perfeccionándoos, cando xa existen– mecanismos de empoderamento cidadán como os referenduns, as iniciativas lexislativas populares, as listas electorais desbloqueadas, as eleccións primarias, os orzamentos participativos, o goberno aberto ou a revogación de mandatos.

  1. Rexenerar as condicións do exercicio de cargos públicos, mediante a limitación de mandatos, a non acumulación de cargos, a supresión dos privilexios dos representantes políticos e o establecemento de límites salariais e de normas de conduta estritas e de obrigado cumprimento.

  1. Redefinir o modelo de campañas electorais, mediante a limitación dos gastos de campaña, a obrigatoriedade de debates entre diferentes alternativas políticas e o tratamento equitativos das candidaturas nos medios. Igualmente, profundizar na transparencia do financiamento dos partidos políticos.

  1. Reformar e racionalizar as Administracións Públicas, suprimindo entidades obsoletas (Deputacións provinciais, Delegacións e Subdelegacións do Goberno), reformando outras (Senado) e creando novos modos de articulación acaídos aos tempos (áreas metropolitanas, urbanas e comarcais).

  1. Promover o dereito a unha información independente, veraz e de calidade, mediante a aprobación dunha Lei de Garantías do Dereito á Información e o establecemento de medidas de independencia dos medios de comunicación galegos –tanto públicos como privados– a respecto do poder político.

  1. Garantir os dereitos económicos, laborais e fiscais como condición indispensable para o funcionamento democrático da sociedade.Neste sentido, destacan as medidas de combate á precariedade laboral, a ampliación dos dereitos dos consumidores e usuarios, ben como unha reforma impositiva e o combate à evasión fiscal.

Para a discusión deste programa de rexeneración política e social, a Iniciativa BenComún establecerá unha rolda de contatos coas forzas políticas con representación nos Parlamentos galego e español e convócaas a un encontro aberto á participación da cidadanía e dos medios de comunicación. Propoñemos como data para a súa celebración o luns, 5 de setembro de 2011, na sede do Parlamento Galego.

1 commento:

ms ha detto...

Son todas medidas

- que calquera goberno (de dereitas ou esquerdas) con un pouco de sentidiño tería que adoptar, pois son vitais para a rexeneración democrática.

- factibles

mais dubido moito que os dous partidos maioritarios no Reino de España as queiran implantar, pois hai unha inercia forte a non modificar nada do que eles cren que "funciona" ben (por examplo, a intocable Constitución), e ademais despois de chegar ao poder teñen que colocar ao amigos e amiguetes que os axudaron na campaña en postos de responsabilidade ben renumerados.